เรื่องเสียวลูกจ้างสุดหื่น

เรื่องลูกจ้างสุดหื่นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีเกิดขึ้นมานานแล้วครับ ผมเองเป็นลุกจ้างของเจ๊ปราณี แกเป็นเจ้าของสวนหลายสิบไร่ครับ เจ๊ปราณีแกปลูกมะนาวเป็น 20 กว่าไร่ครับ เจ๊ปราณีได้จ้างผมดูแลเก็บมะนาวโดยแกได้สร้างกระท่อมไว้ที่สวนมะนาวครับ ที่สวนมีบ่อปลาเอาไว้เป็นอาหารแต่ไม่ได้ขาย ผมพักอยู่ที่สวนตลอดส่วนข้าวแกจะเอามาให้เป็นกระสอบๆๆครับหุงเอง แต่กับข้าวหาเองครับ ผมได้ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองครับ ว่างก็ไปทอดแหจับปลา แต่ละวันแทบไม่ต้องได้ซื้ออะไรเลยครับ เจ๊ปราณีแกเป็นคนใจดีมากเลยครับ หาอะไรมาให้ผมทุกอ